• ????? ?? ?????
  • ?? ???????
  • ??????? ??????
October

Voskresenie. Aleksey Romanov/Evgeny Margulis at Vegas City Hall

13 October 2017 Fri , 8 PM
Live! 12+
Arena 4000 — 7000 rub
the Stalls 2000 — 4000 rub
Balcony 1000 — 1800 rub
Next event